5.9. 2023 0:00

Toto sú faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť herbicídov

Toto sú faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť herbicídov

Foto: Shutterstock

Účinnosť herbicídov, teda prípravkov na ničenie nežiaducej buriny, je determinovaná viacerými faktormi. Niektoré z nich dokážeme ovplyvniť, iné žiaľ nie. Vyhnite sa najčastejším chybám pri aplikácii postrekov na burinu a zaistite tak požadovaný výsledok.

Ideálna doba aplikácie

Herbicídy je odporúčané aplikovať v dobe ich najväčšej náchylnosti, teda v období rastu. Optimálne načasovanie však komplikuje nerovnomerné klíčenie, a to nielen medzi jednotlivými druhmi, ale aj v rámci toho istého. Dobu postrekovania je nutné prispôsobiť meniacej sa situácii. Môže sa teda stať, že budete musieť aplikovať herbicídy opakovane na rovnakú plodinu, napr. v kukurici.

Vplyv teplôt na účinnosť herbicídov

Všeobecne platí, že teplé a vlhké atmosférické podmienky podporujú rast burín, čo znamená, že je správny čas aplikovať herbicídy. Príliš nízke alebo naopak vysoké teploty však môžu znížiť účinnosť týchto prípravkov. V horších prípadoch môžu poškodiť pestované rastliny - nežiaducim efektom je napríklad nekróza nadzemných častí.

Vysoká teplota v kombinácii s nízkou vlhkosťou tiež predstavuje problém, nakoľko dochádza k rýchlemu odparovaniu postrekového prípravku a zhoršenému prieniku do tkanív buriny. Naopak pri nízkych teplotách burina ani len nevyklíči, takže aplikácia herbicídov bude neúčinná a zbytočná.

Vlastnosti vody pre riedenie herbicídov

Množstvo prípravkov, či už ide o spomínané herbicídy alebo napríklad aj rozpustné práškové insekticídy, je potrebné riediť vodou. Účinok koncentrátu je teda do istej miery odvodený aj od jej kvality. Oslabený účinok môže nastať v prípade neupravenej tvrdej vody alebo nerozpustnými časticami znečistenej vody.

Pôdna vlhkosť

Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na pôsobenie chemických prípravkov proti burinám je pôdna vlhkosť. Nedostatočná vlhkosť bráni prenosu pôsobiacich látok do koreňov - herbicídne látky sú namiesto toho absorbované do suchej pôdy. Okrem toho, ako už bolo spomenuté, sucho rastlinám neprospieva, ako tým cielene pestovaným, tak ani nežiaducim burinám, tzn. nevyklíčia.

Zníženie účinku prinesú aj intenzívne zrážky, a to hlavne v prípade, ak od aplikovania ubehla len krátka doba. Dážď spôsobí vyplavenie alebo odplavenie účinných látok mimo dosah koreňov, ktoré chceme zasiahnuť.

autor:  PR článok
5.9. 2023 0:00
Zdieľať článok