15.2. 2014 7:00

Už teraz plánujte záhradu: Pomôže šikovný záhradný architekt

15.2. 2014 7:00

Už teraz plánujte záhradu: Pomôže šikovný záhradný architekt

Foto: Archív

Plánujete na jar osloviť záhradného architekta, aby ste stihli leto plné grilovačiek v novej upravenej záhrade? Máme pre vás radu: Urobte to ešte teraz, počas zimy.

Na jar môže byť neskoro. Vtedy už záhradné firmy realizujú projekty, na ktorých sa dohodli na jeseň či počas zimy. Aj plánovanie záhrady, rozhovory a vypracovanie projektu chce svoj čas. Škrt cez časový rozpočet neraz urobí aj počasie. Vedeli ste, že okrem výberu a výsadby rastlín môžete záhradnému architektovi zveriť oveľa širšie kompetencie?

Dokáže napríklad navrhnúť správny postup prác, komunikuje so stavbármi a upozorňuje na detaily vyplývajúce z projektu. Platí to predovšetkým pri komplexnejších stavebných úpravách, ako je osadenie bazéna, murovanie oplotenia, spevňovanie svahu či stavba záhradného domčeka. Stáva sa vlastne koordinátorom realizácií v exteriéri, ktorý autorským dozorom dohliada a manažuje celý projekt od začiatku až do konca.

Najskôr zoznam

Skôr ako si pozvete záhradného architekta, by ste mali vedieť, ako chcete v záhrade tráviť čas. Od toho sa odvíjajú i jednotlivé prvky. Bude to bazén, altánok, detský kútik, zeleninový záhon alebo prírodné jazierko?

Pokojne si spíšte poznámky a zoznam. S ich rozmiestnením a vzťahmi medzi nimi, čiže samotnou kompozíciou, vám pomôže práve odborník. Ten vás nielen vypočuje, no vaše myšlienky a predstavy dokáže správne nasmerovať, prípadne im dať nový rozmer. Nečudujte sa, že bude chcieť poznať životný štýl a potreby vašej rodiny. Konkrétny výber druhov rastlín príde na pretras pravdepodobne až na koniec. Ak máte nejaké už vopred vybrané, vpíšte ich do zoznamu.

Výber architekta

Hľadajte takého, ktorý dokáže limity vášho pozemka, premeniť na výzvy a aj vďaka nim vytvoriť niečo krásne, originálne a zaujímavé, presne napasované na konkrétne pomery. Jednoducho, chce to človeka s nápadmi. Osvedčený spôsob výberu sú referencie známych. Ak ich nemáte, hľadajte v časopisoch a na internete, kde sa architekti prezentujú svojím prístupom a prácou. Nájdete medzi nimi poriadne rozdiely. Niekto inklinuje väčšmi k prírodnému, iný k tradičnému či modernému štýlu. Sú takí, ktorí pracujú skôr s ihličnanmi, iní uprednostňujú trvalky či stredomorské alebo prírodné rastliny. Čo by vyhovovalo vám, čo sa vám páči?

Prehliadka v záhrade

Vhodný čas na pozvanie záhradného architekta je ukončená hrubá stavba vrátane izolácií. Až vtedy pozvaný odborník dokáže pochopiť svetelné podmienky stanoviska, vidí výhľady a pohľady, niektoré sú dôležité aj z interiéru. Všíma si architektúru domu, okolité prostredie, prípadne výšku a materiál oplotenia, ale aj kvalitu pôdy. Definuje tiež to, čo bude treba zamaskovať. Pýta sa a počúva vás. Po prehliadke, ak nemáte prichystané presné plány pozemka, je na rade zameranie záhrady.

Aj za projekt sa platí

Nasledujú prvé skice, pri ktorých sa vylaďuje celková kompozícia. Keď sa dohodnete na výslednej podobe, príde na rad výber rastlín, vypracovanie projektu a orientačné rozpočty. Aj za projekt sa platí. Sú síce firmy, ktoré vám poplatok za projekt odpustia, ak si dáte záhradu následne i zrealizovať. V tom prípade ide zvyčajne o jednoduché, rukou nakreslené, skice. Oveľa presnejšie sú však vizualizácie a pohľady z rôznych strán. Z nich získate jasnejšiu predstavu o výslednej podobe a mnohé môžete ešte doladiť. Nemá chýbať osadzovací plán, projekt závlah a osvetlenia. To už sú plány, ktorých vypracovanie zaberie nemálo času, a teda nie sú zadarmo.

Práca s terénom

Niekedy je potrebné podoprieť svah a vytvoriť terasy, inokedy naopak získať rovinu. Možno budete riešiť výkop pre bazén alebo jazierko. Čo s vykopanou zeminou? Dá sa buď využiť v inej časti záhrady, alebo celkom odviezť. V prípade pôd s nepriepustným podložím môže byť nevyhnutná drenáž, minimálne v exponovaných miestach. Veľmi často vám architekt odporučí vylepšiť pôdu. Zvyčajne navážkou rašeliny, ktorá sa do hliny zapracuje, alebo väčšej vrstvy samotnej ornice. V druhom prípade treba rátať s časovým sklzom spôsobeným sadaním navážky. Ideálne je, ak záhradu necháte počas zimy odležať. Druhý spôsob nezávislý od ročného obdobia je zavibrovanie pomocou strojových pomocníkov, ktorý zabráni neskoršiemu sadaniu terénu. Dôležité je i správne nastavenie finálnych výšok ornice aj vzhľadom na základy obvodového oplotenia. Práce s terénom môžu niekedy zabrať podstatnú časť času z celej realizácie záhrady, nezriedka i niekoľko týždňov.

Stavebné práce

V prvej fáze výstavby záhrady nastupuje stavebná firma, ktorá postaví oporné múry, oplotenie, chodníky, príjazdové cesty, záhradný domček, terasu či pergolu. V tomto kroku je dôležité myslieť vopred na spojky na zavlažovanie a elektroinštaláciu, cez ktoré sa jednotlivé funkčné plochy prepoja.

Sólo pre záhradníka

Až teraz nastupujú záhradníci a spriaznené profesie. Inštaluje sa závlahový systém, osádzajú obruby záhonov, pripravujú rozvody pre elektrikárov pre nasvietenie rastlín či jednotlivých detailov. Keď je hotové všetko, čo leží pod zemou, pokračuje sa jemnou modeláciou terénu a prípravou pôdy na výsadbu.

Rastliny nakoniec

Vysadiť rastliny, namulčovať záhony, vysiať trávu či položiť trávny koberec je v náročnejších projektoch doslova to najmenej. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch prác postačí na dokončenie už iba zopár dní. Množstvo a náročnosť budúcej údržby závisí najmä od výberu rastlín, ich rozmiestnenia a hustoty výsadby či aktuálnej a budúcej veľkosti.

Čo je in

  • priame línie, geometrické kompozície, prírode blízke riešenia alebo minimalizmus
  • súzvuk architektúry domu a záhrady
  • skulpturálne prvky, drobné vodné prvky, oheň, osvetlenie, exteriérové kuchynské prvky, kúpacie jazierka
  • materiály: drevo, prírodný kameň, antikoro, oceľ corten s patinou hrdze, veľkoformátová dlažba
  • rastliny: trvalky, trávy, prírode blízke druhy

Čo je out

  • zámková dlažba, betónové svahové tvárnice, skalky
  • tujové živé ploty, ihličnany v nížine
  • prehnaná farebnosť listov rastlín
  • nasilu tvarované rastliny, okrem živých plotov
  • nezmyselne vinúce sa oblúčiky
15.2. 2014 7:00
Diskusia  ()
Diskusia
44