25.5. 2012 8:00

Prichádza čas na údržbu kúrenia

25.5. 2012 8:00

Prichádza čas na údržbu kúrenia

Foto: Vaillant

Napriek tomu, že sme ešte len prestali kúriť, je práve teraz ten najvhodnejší čas preveriť celý vykurovací systém vrátane komína, aby ste mali v zime opäť doma zdravo a teplo.

Bez ohľadu na to, ako dlho váš kotol slúži, je nevyhnutné zabezpečiť jeho preventívnu prehliadku každý rok. Zaistíte si tým dlhodobo vysokú účinnosť kotla, predídete poruchám a predĺžite jeho životnosť.

Základná údržba

Servisný technik, ktorý príde urobiť preventívnu prehliadku kotla, musí mať oprávnenie a osvedčenie o tom, že túto činnosť môže vykonávať. Technik by mal podľa typu kotla a podľa toho, aký je kotol starý, vedieť, čo je nevyhnutné spraviť v rámci preventívnej prehliadky a údržby. V prvom rade by mal kotol otvoriť, povysávať a vyčistiť ho. Ďalej by mal otvoriť výmenník a preveriť, či nie je zanesený. Niekedy môže byť výmenník v dôsledku nedokonalého spaľovania taký znečistený a zanesený, že ho musí technik vymontovať a zobrať vyčistiť do servisu vystriekaním a vypieskovaním. Poruchy výmenníka spôsobuje často tvrdá voda. Prevádzkou vznikne vo výmenníku nános vodného kameňa. Servisný technik, ktorý príde urobiť preventívnu prehliadku kotla, musí mať oprávnenie a osvedčenie o tom, že túto činnosť môže vykonávať.   Tomuto sa dá zabrániť úpravou vody vo vykurovacom systéme chemickými prípravkami. Pri úprave teplej úžitkovej vody sa používa elektromagnetická metóda a pre človeka neškodné chemické prostriedky. Treba skontrolovať spaľovanie plynu, vstupný tlak plynu a výstupný tlak plynu na horáku. Technik by ho mal doladiť, nastaviť. A nielen plyn, ale aj elektroniku a všetky funkcie kotla. Na záver ešte všetko vyskúšať a vypísať protokol o nastavení a skúškach kotla. tento doklad si treba odložiť, pre prípad, že sa niečo stane. Pri prípadnej oprave alebo pri nasledujúcej prehliadke vie technik z protokolu, ako bolo zariadenie vyregulované a nastavené. Všetky tieto základné úkony by mal odborník zvládnuť približne za hodinu a pol, pri starších kotloch aj dlhšie a nás by to malo finančne vyjsť od 70 eur. Ak zistí technik na zariadení nejakú chybu alebo poruchu, mal by vás o tom informovať, navrhnúť riešenie, opravu, výmenu súčiastky a oboznámiť nás aj s cenou opravy a nových súčiastok.

Preveriť by sme mali aj rozvody a vykurovacie telesá. Ak by nám niekde pretekali, zistíme to vizuálne už počas vykurovania. Poruchu musíme hneď po zistení odstrániť. Počas vykurovacej prestávky, pokiaľ je potrebné, dajte si rozvody prepláchnuť prostriedkom, ktorý rozpúšťa vodný kameň. Mala by to robiť špecializovaná firma, ktorá má na to technológiu, vie určiť PH vody a množstvo vodného kameňa v potrubí.

Potrebný je aj kominár

Servisný technik skontroluje pri turbokotloch aj dymovody, prečistí ich a povysáva. Ak je vývod spalín do komína, kontrola komína a jeho čistenie spadá do kompetencie kominára. Ten by mal v prvom rade zmerať ťah komína pomocou manometra. Ak sa mu ukážu na prístroji plusové hodnoty, ťah je v poriadku, ak mínusové, komín neťahá. V tom prípade musí hľadať a odstrániť príčinu. Komín môže byť zanesený, môže byť v ňom niečo padnuté, čo obmedzuje jeho ťah. O potrebnom úkone vystaví kominár tlačivo, ktoré je určené zákonom. Týmto potvrdením o kontrole komínov sa musíte preukázať v prípade nejakej udalosti v dome, napríklad v prípade požiaru, priotrávení alebo smrti človeka v dôsledku otravy spalinami, alebo iných udalostí súvisiacich s komínom.
Okrem pravidelného čistenia komína by sme ho mali dať skontrolovať pri každom zásahu do kúrenia, po oprave či po renovácii.

autor:  Adela Motyková
25.5. 2012 8:00
Diskusia  ()
Diskusia
44