10.11. 2012 3:00

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov

10.11. 2012 3:00

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov

Či je leto a či zima, skloňujeme slovo kožuch v našich dialógoch často v rámci rôznych prirovnaní. S nástupom chladnejšieho počasia je na mieste, aby sme o tomto vzácnom prírodnom materiáli iba nehovorili, ale aby sme si ho k sebe domov podľa potreby aj zadovážili.

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov


Zmysel a funkcia
Hneď na úvod by sme mali uviesť, že téma o kožušinách je trochu háklivá, pretože sa týka zvierat, ktoré obetujeme v náš prospech. I keď dnešná spoločnosť nie je vďaka technologickým výdobytkom a vynájdeniu nových materiálov od produkcie kožušín závislá, nachádzame v nich stále svoje opodstatnenie.

Skrytá symbolika
Na kožušiny sa môžeme nazerať z rôznych hľadísk. Na jednej strane sú symbolom luxusu a majetnosti, na druhej strane by sa ľudia v niektorých zemepisných šírkach bez nich len horko-ťažko zaobišli. Ak by sme ich mali vnímať z čisto praktickej stránky, tak majú v našich domácnostiach svoje opodstatnenie. Kožušiny vo forme prikrývky nás predovšetkým silne zohrejú .

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov
Diskutabilné...
Kým pri umelých materiáloch je predpoklad, že sa časom pomerne rýchlo opotrebujú, z čoho vyplýva, že veci z nich vyrobené kupujeme opakovane, tak jednu kožušinu v porovnaní s tým môžeme používať dlhé roky bez toho, aby sme sa podieľali na zásadnejšom ohrozovaní a ničení životného prostredia.

Širšie využitie
Keďže kožušiny disponujú samými dobrými vlastnosťami, preto aj v domácnosti nachádzajú širšie využitie. Okrem spomínanej prikrývky na posteli, nahrádzajú v mnohých prípadoch klasické čalúnenie. Nájdeme ich na sedacej časti stoličiek alebo ako výstelku na kreslách a sedačkách. Nezriedka ich nachádzame položené aj na zemi v podobe dekoratívneho koberca.

Zdroj: katarína
10.11. 2012 3:00
Diskusia ()
Zdieľať článok