25.6. 2013 14:00

Tieto problémy trápia stavebných podnikateľov na Slovensku

25.6. 2013 14:00

Tieto problémy trápia stavebných podnikateľov na Slovensku

Foto: Sxc.hu

Konferencia určená podnikateľom a manažérom firiem pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu odhalila problémy, ktoré trápia stavebných podnikateľov.

Pod výstižným názvom QUO VADIS slovenské stavebníctvo sa v Bratislave konala konferencia, ktorá sa zaoberala blízkou budúcnosťou slovenského stavebníctva. Odhalila tiež najväčšie problémy, ktorým naši podnikatelia čelia.

Pomôže vláda?

Najväčším problémom súčasného stavebníctva je nedostatok zákaziek, nízke ceny, ktoré vedú k nekvalite v oblasti projektových prác, ale aj stavebných prác, druhotná platobná neschopnosť, nedodržiavanie zákonov a v mnohých prípadoch aj absencia elementárnej slušnosti, morálky a podnikateľskej etiky.

Snahu vlády vyriešiť problémy v stavebníctve zdôraznil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán František Palko. Vyjadril nádej, že pripravované legislatívne zmeny, ako je nový stavebný zákon, Zákon o verejnom obstarávaní a Zákon o ŠFRB budú krokom nielen k zlepšeniu kvality v stavebníctve, ale aj k podpore stavebníctva a bývania.

Začne stavebníctvo konečne rásť?

V predikcii stavebníctva na najbližšie dva až tri roky, ktorú vypracovali a na konferencii prezentovali odborníci z ÚEOS sa uvádza, že už koncom roka 2013 by sa mal spomaliť pokles stavebníctva na 1,2 percenta a postupne od roku 2014 by malo dôjsť k postupnému rastu stavebníctva na 4,3 percenta.

Najväčší nárast objemu prác sa predpokladá v inžinierskych stavbách. Odhad bol spracovaný na základe odhadov z pripravovaných projektov, vypísaných tendrov z NDS, a ďalších dostupných a zverejnených informácií, ako sú napríklad vydané stavebné povolenia.

Vyhliadky sú teda pre rok 2014 optimistickejšie. Či sa táto predikcia aj naplní, ukáže až čas.

autor:  pluska.sk
25.6. 2013 14:00
Diskusia  ()
Diskusia
44