5.7. 2018 10:00

Stavebný dozor: Mať či nemať?

5.7. 2018 10:00

Stavebný dozor: Mať či nemať?

Foto: profimedia, archív redakcie

Mať či nemať? To je častá dilema investorov ohľadne stavebného dozoru. Jeho okrúhlu pečiatku síce tak či tak vyžaduje zákon, no pokojne môže ísť iba o papierovú funkciu. A čo vy, potrebujete ho?

Keď idete stavať svoju prvotinu, ide o technologicky náročnejší projekt a vaše vzdelanie je mimo odbor, tak sa vám dozor určite zíde, lebo predpokladáme, že na výsledku vášho budúceho bývania vám naozaj záleží. Takýto reálny odborník vie ustriehnuť naozaj detaily, ktoré vy ako laik nemáte šancu zbadať. Musíte si však vedieť aj správne vybrať. Jeho zodpovednosť a hlavne nestrannosť sú základné predpoklady úspechu. Preto si vyberte osobu, ktorej prácu poznáte, respektíve niekoho z okruhu vašich známych. A mal by to byť človek, ktorý nemá nič spoločné s dodávateľom. Iba tak budete mať istotu, že bude „kopať“ za vás a váš projekt.

Koľko berie?

Slovenská realita pozná tri druhy stavebného dozoru. Najviac využívaná je pro forma dozor. Teda taký, ktorý sa na stavbe nemusí ani vôbec ukázať. Stačí, že jeho meno s pečiatkou figuruje v dokumentácii pre stavebné povolenie. Jeho jediná výhoda je, že je najlacnejší. Takýto „odborník“ vás vyjde na jednu až tri stovky. Štandardný dozor sa objavuje na stavbe iba v určitých etapách a skontroluje ich začiatok a ukončenie. Najvyššia forma je takzvaný technický dozor, ktorý už odsleduje množstvo aj kvalitu vykonaných prác.

Ak vám naozaj záleží na precíznosti stavby, hľadajte zodpovedný a nezávislý stavebný dozor, najlepšie podľa referencií z vášho okolia
Ak vám naozaj záleží na precíznosti stavby, hľadajte zodpovedný a nezávislý stavebný dozor, najlepšie podľa referencií z vášho okolia
Zdroj: archív redakcie a profimedia.sk

Dokáže vám však aj dobre poradiť. Predsa len má viac skúseností ako vy. Bežne sa totiž stáva, že architekt alebo projektant niekedy „uletia“, čo pre vás môže znamenať zbytočné, nepraktické alebo predražené. Dobrý dozor so sedliackym rozumom vie takéto riešenia skorigovať vo váš prospech. Konečná cena za jeho služby závisí nielen od kvality, času a množstva vykonaných prác, ale aj lokality, kde sa stavba nachádza. Koľko však nakoniec zaplatíte, je vždy otázka dohody. Zvyčajne ide o kombináciu reálne odpracovaných hodín, náročnosti realizácie a celej hodnoty dokončenej stavby. Za skutočný dozor, ktorý na stavbu naozaj dohliada, sa platí rádovo od 500 – 2 000 eur.

Čo všetko dokáže?

Už pri vytýčení stavby dozor sleduje dodržanie hraníc od susedov či od plota. Nasledujú základové škáry, skontroluje, či sú dostatočne široké a hlboké. Takisto podložie, ako ho treba zhutniť. Ak statik navrhol výstuž, dozerá na správne armovanie. Podľa návrhu v projekte skontroluje kvalitu betónu. To isté sa týka základovej dosky – výstuží a armovania. Podľa navrhnutého projektu dáva pozor na správne umiestnenie prívodných káblov elektriny, vývodov kanalizácie a vody.

Veľmi dôležitá je správna starostlivosť o betón, aby dobre vyzrel a nepopraskal. Kvalita a správna realizácia hydroizolácie sa tiež môže podpísať pod výsledný efekt. Ak staviate napríklad na pozemku s výskytom radónu a v projekte je navrhnutá špeciálna izolácia, sami nedokážete skontrolovať, či taká aj naozaj bola použitá. Pri zakladaní obvodového muriva dozoruje kvalitu použitých murovacích materiálov. Laik ťažko rozozná, či sa použila tehla prvej alebo druhej akostnej triedy. Vnútorné priečky, stavebné otvory, výška stropu, stropná doska, všade sa môže bez kontroly vkradnúť chybička. Takisto aj pri elektroinštalácii, vývodoch či umiestnení zásuviek a vypínačov.

Častá chyba vzniká aj pri umiestňovaní rozvodov.
Častá chyba vzniká aj pri umiestňovaní rozvodov.
Zdroj: archív redakcie a profimedia.sk

Stavebný denník

Niekedy benevolentný, inokedy zbytočne byrokratický stavebný zákon vyžaduje vedenie stavebného denníka. Opäť do slovenskej reality: Mnohí stavebníci, a často sa to týka aj veľkých projektov, k nemu pristupujú rovnako ako k stavebnému dozoru – pro forma. Dokonca ak staviate individuálne, môžete mať šťastie na zhovievavého úradníka zo stavebnej inšpekcie, ktorý vám jeho existenciu úplne odpustí. Aby sme však vyhoveli litere zákona, tu je zopár inštrukcií, ako ho viesť. Môžete si naň zaobstarať obyčajný zošit alebo si ho kúpiť s už predtlačenými údajmi, ktoré sa v ňom vyžadujú.

Na prvej strane by mali byť uvedené všetky informácie o stavbe – kde sa nachádza, kto ju povolil, kedy, číslo stavebného povolenia, meno a kontakt na stavebníka, realizátora aj kto vykonáva stavebný dozor. Denník by mal písať stavebník, dodávateľ, prípadne stavbyvedúci. Mal by sa viesť od prvého dňa prípravných prác na stavbe až do jej definitívneho ukončenia. Stavebný dozor doňho zapisuje iba vykonané kontroly na stavbe. Treba v ňom uvádzať v časovom slede všetky vykonané práce, počet osôb, zvolený postup, materiál, technológiu. Veľmi dôležité je dokumentovať pri každom úkone počasie vrátane vonkajšej teploty. Okrem vás ako stavebníka a dozoru by sem mali zaznamenávať vykonané úkony všetky profesie, teda zhotovitelia alebo dodávatelia. Dôležité je to najmä pri stavbe realizovanej dodávateľsky. Lebo tento zápis o vykonaných skúškach a revíziách vám v prípade poruchy, reklamácie, opravy slúži ako dôkaz.

5.7. 2018 10:00
Diskusia ()
Zdieľať článok