22.9. 2016 12:00

Poistenie domácnosti: Viete, čo všetko vaše poistenie zahŕňa?

22.9. 2016 12:00

Poistenie domácnosti: Viete, čo všetko vaše poistenie zahŕňa?

Foto: Profimedia

Poistenie domácnosti môže okrem krytia bežného rizika poskytnúť oveľa viac benefitov, ktoré vám pomôžu, keď to najviac potrebujete.

Bežnou súčasťou takmer každého poistenia domácnosti je už dnes poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia členovia domácnosti tretím osobám. Málo ľudí si uvedomuje, čo všetko im dokáže takéto pripoistenie kryť.

Napríklad náhodné rozbitie drahšej fľaše vína v obchode, rozbité okno na cudzom dome pri hre detí na ihrisku, ale aj škody spôsobené psom, ktorý pohryzne niekoho na ulici či poškodí nejakú vec. Všetky tieto škody, ale aj mnoho iných možno zaplatiť z poistenia zodpovednosti.

Pomoc v núdzi

K poisteniu domácnosti môžete mať aj asistenčné služby. Poisťovne ich nemajú také jednotné ako poistenie zodpovednosti, základ je však rovnaký. Štandardom je bezplatná asistencia v prípade zabuchnutia dverí, zalomenia kľúča v zámku. Vtedy zavoláte na infolinku poisťovne a asistenčná služba vám do hodiny pošle zámočníka, ktorý dvere otvorí.

Bežné je tiež bezplatné krytie urgentných zásahov inštalatérov, elektrikárov a plynárov, v prípade úniku plynu, vody, alebo iskriacej zástrčky. Niektoré poisťovne majú v asistenčných službách zahrnutú aj rozšírenú záruku na elektrospotrebiče v domácnosti na 4 roky.

Štandardne rozšírená záruka platí 2 roky a po uplynutí bežnej záručnej lehoty poisťovňa zaplatí náklady na opravu elektrospotrebičov, čo nahrádza drahé pripoistenia rozšírenej záruky, ktoré ponúkajú predajcovia elektroniky. Medzi asistenčnými službami nájdete aj možnosť objednať si kominára, prípadne technika na servis kotla.

Poistenie domácnosti: Viete, čo všetko vaše poistenie zahŕňa?
Zdroj: Profimedia

Vedeli ste, že na vybavenie hypotéky vám postačí už len internet?

Smart poistenie

Niektoré poisťovne dokonca v rámci poistení domácnosti zaplatí náklady na vystavenie nových dokladov v prípade straty alebo krádeže do 40 eur ročne. Úplnou novinkou na Slovensku je pripoistenie kybernetických útokov. V rámci neho poisťovňa uhradí škodu spôsobenú klientovi a bude ho právne zastupovať v prípadoch, ako je odcudzenie identity, poškodenie dobrého mena, pri rizikách súvisiacich s nákupom na internete a pri zneužití elektronických platieb.

Častým pripoistením v poistení domácnosti je pripoistenie právnej asistencie, keď poisťovňa dokáže za klienta riešiť jednoduchšie právne spory so susedmi, prípadne so správcom domu. Pomerne novým pripoistením je takzvané Smart poistenie ktoré približne za 30 až 50 eur ročne kryje škody spôsobené náhodným poškodením smart zariadení – mobil či tablet, ktoré ľuďom často padnú na zem, prípadne do vody a ich oprava potom stojí aj stovky eur. Toto pripoistenie kryje takéto opravy do 500 eur raz ročne a automaticky sa vzťahuje na smart zariadenia všetkých členov domácnosti.

Správne nastavená poistka

Pri výbere poisťovne a jednotlivých poistných balíčkov si dávajte pozor na podmienky a zoznam rizík, ktoré poistenie kryje. Niekde je krytie poškodenia skla v základnom balíku, niekde je potrebné sklo si pripoistiť. Niektoré poisťovne majú limity na poistné plnenie jednotlivých vecí v domácnosti, napríklad televízor, niektoré nie.

Pokojne sa vám teda môže stať, že ak máte poistnú sumu domácnosti nastavenú na 5 000 eur, z čoho len 2 000 eur hodnoty tvorí televízor, v prípade krádeže môžete v jednej poisťovni dostať len 500 eur, v inej 2 000 eur. Rozdielny je aj prístup pri uplatňovaní amortizácie jednotlivých poistených vecí. Niektoré poisťovne plnia amortizovanú sumu, takzvanú časovú hodnotu veci, kým iné plnia novú cenu v čase poistnej udalosti.

Opäť sa môže stať, že pri poistnej udalosti dostanete z jednej poisťovne za ukradnutú televíziu 1 000 eur, kým v inej to môže byť len 700 eur. Aby ste sa vyhli podobným prekvapeniam pri poistnej udalosti, prekonzultujte výber poistenia s nezávislým odborníkom. Ten vám vysvetlí a porovná jednotlivé výhody a nevýhody všetkých poisťovní.

22.9. 2016 12:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44