1.2. 2020 12:00

Nechcete, aby vám zastavali výhľad z balkóna? Potrebujete TENTO dokument

1.2. 12:00

Nechcete, aby vám zastavali výhľad z balkóna? Potrebujete TENTO dokument

Foto: unsplash.com

Byrokraciu všetci neznášame, ale niektoré veci obísť, jednoducho, nemôžeme, ani keby sme veľmi chceli. Aby ste vedeli, kde a čo môžete stavať, potrebujete tento dokument.

Čo je to územný plán? Na čo je vlastne dobrý a prečo by sa oň mal zaujímať aj bežný smrteľník? Máme pre vás odpoveď a možno vás prekvapíme, ale o územný plán by ste sa mali zaujímať dokonca aj v prípade, že neplánujte stavať žiadny dom či inú stavbu. Takže, na čo je dobrý?

O tom, že plánovanie nášho okolia je dôležité, netreba absolútne pochybovať. Územie okolo nás využívame rôznymi spôsobmi, a preto je nutné, aby sa rôzne činnosti (nielen stavebné) vopred plánovali a časovo koordinovali. Vplýva to významne na životné prostredie, ekológiu, ale aj na kvalitu nášho života.

Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja - teda v jednoduchosti, aby nám naše okolie dobre slúžilo a aby sa nám v ňom dobre fungovalo. Vďaka územnému plánovaniu sa reguluje usporiadanie a funkčné využívanie územia.

Nechcete, aby vám zastavali výhľad z balkóna? Potrebujete TENTO dokument
Zdroj: unsplash.com

 

Tiež sa sleduje, posudzuje a vyhodnocuje stav územia a možností jeho využitia, stanovuje sa koncepcia rozvoja a urbanistická koncepcia, koordinujú sa rôzne zámery na určitom území a stanovujú sa podmienky pre rozličné stavby. Ide prevažne o stavbu sídiel, dopravnú a technickú infraštruktúru. Existuje viac stupňov územných plánov, no pre bežného občana je tým najdôležitejším územný plán jeho obce. Pokračovanie na 2. strane.

Zdroj: agáta
autor:  Redakcia Lepšie Bývanie
1.2. 2020 12:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44