20.8. 2010 6:30

Malá domáca elektráreň

20.8. 2010 6:30

Malá domáca elektráreň

Malé domáce elektrárne sa pomaly, ale isto udomácňujú aj na Slovensku. Stále viac a viac majiteľov rodinných domov alebo chalúp či chát ich využíva ako alternatívny zdroj, ktorým ušetria nielen nejaké tie eurá, ale aj prírodu.

Malá domáca elektráreň

Malá veterná elektráreň
Takéto zariadenie samozrejme nenahradí bežnú elektrickú prípojku, ale môže pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie, usporiť nejaké peniaze a takisto prispieť k ochrane životného prostredia. V miestach, kde elektrina nie je, napríklad na odľahlých chalupách a chatách, potom tento zdroj prinesie aspoň trochu elektriny na svietenie alebo iné účely.

Veternú elektráreň samozrejme nemôžeme umiestniť kdekoľvek. Vlastne môžeme, ale aby vyrábala elektrinu, potrebujeme vietor. Rýchlosť a silu vetra ovplyvňuje viacero faktorov, od prevládajúcich prúdov a meteorologických podmienok cez geografiu terénu až po zeleň a budovy. Napriek tomu u nás sú miesta, kde sa dá na vietor viac či menej spoľahnúť, hlavne na hrebeňoch hôr alebo naopak na rozľahlých rovinách.  

Ak sa pre malú domácu elektráreň rozhodneme, máme v podstate dve možnosti - postaviť si ju sami, alebo zakúpiť ako hotový výrobok či stavebnicu. Prvá možnosť je však vhodná len pre zdatných majstrov. Najmä na internete je mnoho informácií, ako si takúto elektráreň zostrojiť alebo sa dajú kúpiť knihy s touto tematikou.

Série malých elektrární sú však aj v predaji. Mávajú výkon od nejakých 300 W až po hodnoty rádovo vyššia. Väčšinou pracujú v spojení s akumulátormi a produkujú napätie 12/24 V, ktoré však možno meničom previesť na zvyčajný štandard 220 V/50 Hz.

Domáca vodná elektráreň

Malá domáca elektráreň

Malá vodná elektráreň je vodné dielo v zmysle platných právnych predpisov s inštalovaným výkonom maximálne 10 mega Wattov. Podľa predpisov Európskej únie sa však za malú vodnú elektráreň považuje iba vodná elektráreň do výkonu 5 MW.

Malá vodná elektráreň sa dá postaviť na výhodných pozíciách bývalých mlynov. Konštrukcia malých vodných elektrární je v podstate jednoduchá a tak aj obstaranie vodnej elektrárne je ekonomicky nenáročné. Predaj vodných elektrární zabezpečujú firmy s potrebnou certifikáciou.

Väčšinou pracujú na menších tokoch, ktorých prietok sa mení v závislosti od ročného obdobia a úhrnu zrážok. Na rozdiel od veľkých vodných elektrární sa pritom musia zaobísť bez vysokých hrádzí zaisťujúcich potrebný spád a stálu zásobu vody. V ďaleko väčšej miere musia byť preto upravené pre konkrétne podmienky lokality, v ktorej sa nachádzajú. Na rozdiel od veterných elektrární však množstvo nimi vyrobenej elektrickej energie nekolíše podľa striedania dňa a noci alebo okamžitých zmien počasia.

Zdroj: valto
20.8. 2010 6:30
Diskusia ()
Zdieľať článok