13.10. 2020 9:30

IKEA sa pozrela na šetriace návyky v našich domácnostiach

13.10. 9:30

IKEA sa pozrela na šetriace návyky v našich domácnostiach

Foto: IKEA

Spoločnosť IKEA pomáha viac ako miliarde ľudí žiť lepší každodenný život na našej planéte. V rámci svojej stratégie sa dlhodobo venuje téme trvalej udržateľnosti.

V spolupráci s prieskumnou agentúrou KANTAR HOFFMAN nedávno zrealizovala prieskum o šetriacich návykoch Slovákov. Mimo iné ukázal, že otázkou šetrenia v domácnosti sa zaoberá až 96 % z nás, pri-čom až v 65 % prípadov je dôvodom peňažná úspora a otázka životného prostredia. Slováci pritom prispievajú k jeho ochrane najmä formou úspory energie (68%) a minimalizáciou odpadu (41 %). Nao-pak, priestor na zlepšenie je tu stále, pokiaľ hovoríme o zariadení našich domácností. Až polovica Slo-vákov si nikdy nekúpila žiadny nábytok z druhej ruky a takmer 1/3 z tejto skupiny spotrebiteľov nad tým nikdy ani nepremýšľala.

Udržateľnosť nie je otázkou luxusu
Štatistiky z nového IKEA prieskumu o udržateľnosti ukazujú, že až 96 % Slovákov sa zaoberá šetrením v domácnosti. Podľa nich, si my, Slováci, plne uvedomujeme benefity udržateľných výrobkov. Nie je tak prekvapením, že až 93 % Slovákov zaujíma, koľko peňazí môže domácnosť ušetriť ich používaním. Pre 65 % z nás je hlavnou motiváciou ku kúpe udržateľných výrobkov najmä šetrenie peňaženky a životné-ho prostredia. Aj napriek tomu si stále 1/3 Slovákov myslí, že výrobky šetriace energiu, vodu a minima-lizujúce odpad, sú drahšie ako klasické výrobky. Spoločnosť IKEA sa už dlhodobo snaží túto dogmu vyvrátiť svojou ponukou dostupných výrobkov a učí Slovákov, že udržateľnosť nie je žiadny luxus.

Šetríme hlavne čo sa týka energií
Hlavným príspevkom slovenských domácností k ochrane životného prostredia sú úspory energie (68%) a minimalizácia odpadu (41 %). Úsporné spotrebiče sú pre Slovákov voľbou číslo jeden a pri rozhodo-vaní o kúpe je pre nás dôležitá najmä ich cena. V 86 % slovenských domácností dnes môžeme nájsť žiarovky LED. Z prieskumu vyplýva, že ak ľudia využívajú klasické žiarovky, je to najmä z dôvodu, že majú doma staré rezervy (44 %) alebo ich považujú za vhodnejšiu alternatívu na časté zapínanie na krátke obdobie (33 %). Svoje účty za energie znižujeme praktickými life-hackmi. Počas chladných dní zvykne 79 % Slovákov používať textílie na regulovanie teploty v domácnosti, 51 % z nás dokonca veľmi často.

Nemyslíme iba na účty, ale aj na prírodu
Viac ako polovica z respondentov sa pochválila pravidelným využívaním znovu nabíjateľných batérií. Medzi bariéry, kvôli ktorým ich zvyšných 45 % z nás nevyužíva, patrí najmä ich cena (37%), naša zábud-livosť (31%) a nedostatok času na nabíjanie (15%). Používanie alkalických batérií ma negatívny vplyv na prírodu, preto sa IKEA tento rok zaviazala odstrániť všetky nenabíjateľné alkalické batérie z globál-neho sortimentu vybavenia domácnosti do októbra 2021.

Úsporný režim aj v kuchyni
V kuchyni pri varení, sa snažíme šetriť najmä čas. Dve tretiny Slovákov varí pomocou plynového sporá-ku a takmer všetci používame pri domácom varení pokrievku. Hlavnou motiváciou pre 78 % z nás je rýchlejšia príprava jedla a iba 49 % z nás tak robí za účelom šetrenia energií. Po dobrom obede umyje špinavý riad väčšina Slovákov manuálne pod tečúcou vodou (39 %), iba 37 % z nás využíva umývačku riadu. Dobrou správou však je, že viac ako polovica Slovákov využíva vo svojich domácnostiach vodo-vodné batérie s perlátormi, čím taktiež obmedzujú plytvanie vodou. Šetriť vodu sa nesnažíme iba v kuchyni, ale aj v kúpeľni. Až 68% Slovákov vždy počas umývania zubov vypne tečúcu vodu. Stále je tu však priestor na zlepšenie, pri čistení rúk vodu vypne iba 25 % respondentov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: IKEA

Prieskum spoločnosti IKEA zistil, že Slováci majú radi poriadok v chladničke. Až 86 % z nás dáva pozor na to, ako sú potraviny v chladničke skladované. Aj napriek tomu 23 % Slovákov vyhadzuje jedlo raz do týždňa a 13 % dokonca ešte častejšie. Zaujímavosťou je, že 39 % Slovákov, ktorí vyhadzujú jedlo as-poň raz za mesiac, využíva vo svojej domácnosti kompostér. Netreba zabúdať, že rovnako ako dobré jedlo je pre nás dôležité aj jeho správne ochutenie. Dve tretiny Slovákov pestujú v domácnosti svoje vlastné bylinky.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: IKEA

Udržateľný prístup aj spojení s nábytkom
Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou našich domovov je náš nábytok. Kde a ako ho najčastejšie naku-pujeme? Napriek všadeprítomnej digitalizácii až 76 % Slovákov nakupuje nábytok priamo v predajni s nábytkom. Nákup nábytku výhradne cez e-shop obľubuje 18 % Slovákov.

Nábytku v domácnosti sa zbavujeme až keď je starý, zničený a ošarpaný (63%), keď potrebujeme iný rozmer (19%), vyjde z módy (18%), sťahujeme sa do iného bytu (13%), nie je praktický (12%) alebo sa nám už jednoducho viac nepáči (8%). Najčastejšie nábytok darujeme zadarmo (33%) alebo ho vyhodí-me (31%). Až 19% z nás použitý nábytok odloží do suterénu či pivnice a 17 % z nás nábytok ďalej pre-dáva za výhodnejšiu cenu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: IKEA

Na druhej strane, až polovica Slovákov si nikdy nekúpila žiadny nábytok z druhej ruky. Takmer 1/3 z tejto skupiny spotrebiteľov nad tým nikdy ani nepremýšľala, pre ostatných nie je použitý nábytok hoden kúpy za ponúkanú cenu (23%), kúpa sa im zdá riskantná (21%) alebo nehygienická (18%).

Dve tretiny z tých, ktorí si nábytok z druhej ruky zakúpili, uviedlo, že dôvod, prečo nakupujú použitý nábytok, je fakt, že je lacnejší ako ten nový. Mnohým (28%) sa spája s pozitívnym pocitom z dobrej kúpy a pre niektorých (26%) je dokonca procesne jednoduchšie ho zakúpiť. ,,IKEA Bratislava v novembri 2017 spustila službu Druhý život nábytku, ktorá umožňuje zákazníkom predať svoj nevyuži-tý alebo nepotrebný nábytok z IKEA. Zákazníci si v predajni môžu taktiež zakúpiť aj up-cyklované tex-tilné výrobky z nevyužitých látok IKEA, ktoré sa do sortimentu dostali vďaka projektu Druhý život lát-kam a spolupráci s neziskovou organizáciou Dom Svitania. Hlavným cieľom oboch projektov je minima-lizovať odpad v čo najvyššej možnej miere,“ povedala Anna Šimončičová, líderka udržateľnosti IKEA Bratislava.

Lepšia budúcnosť na dosah
IKEA už dlhodobo vyvíja a navrhuje produkty, pri ktorých sa vo výrobnom procese využívajú udržateľné, recyklované alebo recyklovateľné materiály a nezaostáva ani pokiaľ ide o zodpovedný prístup v spojení s jedlom. V posledných rokoch na trh uviedla napríklad vegetariánsky hotdog, ktorý má v porovnaní s tým klasickým o 85 % nižšiu uhlíkovú stopu, vegánsku zmrzlinu či nové bezmäsité guľôčky založené na rastlinnej báze. Svojich zákazníkov vzdeláva aj prostredníctvom svojej aplikácie IKEA Better living, pomocou ktorej vysvetľuje environmentálny dopad rôznych aktivít. Spoločnosť IKEA verí, že aj malá zmena v správaní spotrebiteľov dokáže vytvoriť veľký pozitívny dopad na životné prostredie.

autor:  PR článok
13.10. 2020 9:30
Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.

44