24.1. 2021 15:00

Interiérové schodiská: Čím môžu dizajnovo prekvapiť?

24.1. 15:00

Interiérové schodiská: Čím môžu dizajnovo prekvapiť?

Foto: archív

Strechy, okná, dvere a schodiská robia príbytok príbytkom. Keby absentoval čo i len jeden element, na stavebnicu zvanú dom by sme sa pozerali s veľkými rozpakmi. A ako je na tom v rámci staviteľstva schodisko?

Nosná konštrukcia

Tentoraz sa zo strechy presunieme nižšie ku schodisku, alebo ak chcete na schodisko. Po budovách sa pohybujeme nielen v horizontálnom smere, ale aj vo vertikálnom. V dnešnej dobe slúžia k tomu účelu predovšetkým výťahy, ale nevyhnutné sú aj schodiská, bez ktorých sa jednoducho nezaobíde žiadna budova. Schodiská môžu byť rôznej nosnej konštrukcie, najčastejšie sú z ocele alebo železobetónu. V niektorých prípadoch, najmä pri menších budovách sú zhotovené z dreva.

Skrášlenie interiéru

Nášľapná plocha na schodiskových stupňoch býva tiež z rôznych materiálov. Záleží to predovšetkým od funkcie tej ktorej budovy, ako aj od úrovne požadovanej reprezentácie. Komunikačným priestorom možno v tomto smere pripísať nemalú úlohu, veď v interiéri sú vidieť ako prvé. Pri stupňoch sa možno stretnúť s bežným dielensky spracovaným drevom s neodmysliteľnou finálnou povrchovou úpravou, ale aj so vzácnymi cudzokrajnými drevami, ďalej až výtvarne spracovanými oceľovými stupňami pokovovanými niektorým z ušľachtilých kovov.

Schodiská môžu byť rôznej nosnej konštrukcie, najčastejšie sú z ocele alebo železobetónu. V niektorých prípadoch, najmä pri menších budovách sú zhotovené z dreva.
Schodiská môžu byť rôznej nosnej konštrukcie, najčastejšie sú z ocele alebo železobetónu. V niektorých prípadoch, najmä pri menších budovách sú zhotovené z dreva.
Zdroj: archív

Hlavné slovo tvorcu

V nákupných centrách sa s obľubou používajú stupne z bezpečnostného skla s veľkou nosnosťou a odolnosťou proti poškodeniu. Pri veľkých reprezentačných budovách a pri budovách, kde sa predpokladá veľký pohyb ľudí nevyhnutne spojený s požiadavkou dlhej životnosti, sa najviac používa kamenný obklad stupníc, a to od mramoru až po žulu. O výslednej voľbe väčšinou rozhodne investor, ale je len na prospech veci, keď nechá do svojich predstáv zasahovať architekta stavby.

Rampa, monumentálnosť

Osobitnou kapitolou sú rampy. Ako komunikačný prostriedok sa používajú skôr výnimočne, pretože sa dajú použiť len v pomerne plošne rozsiahlych stavbách, kde sa dá dodržať sklon ešte prijateľný pre užívateľa. A ešte osobitnejšou kapitolou sú vonkajšie monumentálne schody, pred známymi historickými budovami. Vedia podporiť a zvýrazniť ich skvelú architektúru, často vytvárajú nezabudnuteľnú kompozíciu v súzvuku s hlavnou stavbou a ako také sa nám takmer vždy vynoria v pamäti spolu so spomienkou na architektonický skvost či inú ľudským umom a zručnosťou vytvorenú nádheru.

Schodiská môžu byť rôznej nosnej konštrukcie, najčastejšie sú z ocele alebo železobetónu. V niektorých prípadoch, najmä pri menších budovách sú zhotovené z dreva.
Schodiská môžu byť rôznej nosnej konštrukcie, najčastejšie sú z ocele alebo železobetónu. V niektorých prípadoch, najmä pri menších budovách sú zhotovené z dreva.
Zdroj: archív
Zdroj: katarína
24.1. 2021 15:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia
44