Zelené strechy môžu mať mnoho podôb. A to aj uprostred veľkomesta.
Zelené strechy môžu mať mnoho podôb. A to aj uprostred veľkomesta.

44