Veľká časť striech by mohla poslúžiť zeleni. Dokázali by ste premeniť aj tú svoju? Pestovali by ste tam niečo?
Veľká časť striech by mohla poslúžiť zeleni. Dokázali by ste premeniť aj tú svoju? Pestovali by ste tam niečo?

44