vydláždená cestička vedie zo symbolickej krajiny oblúkom späť.
vydláždená cestička vedie zo symbolickej krajiny oblúkom späť.

44