Japonská záhrada je pevne spätá s históriu, kultúrou a budhizmom. Záhradné umenie východu sa riadi presnými pravidlami. Aj tvar a rozmiestnenie každého kameňa i rastliny má symbolický význam.
Japonská záhrada je pevne spätá s históriu, kultúrou a budhizmom. Záhradné umenie východu sa riadi presnými pravidlami. Aj tvar a rozmiestnenie každého kameňa i rastliny má symbolický význam.

44