Oporný múr s výsadbou okrasných kríkov a vyšších kvitnúcich rastlín vytvorí z terasy útulný kútik.
Oporný múr s výsadbou okrasných kríkov a vyšších kvitnúcich rastlín vytvorí z terasy útulný kútik.

44