Už nikdy nezbierajte jesenné lístie z vašej záhrady, musí zostať tam, kde je

44