Toto dokáže pekne nahnevať.
Toto dokáže pekne nahnevať.

44