Až 20 druhov žiab nájdeme na našom území.
Až 20 druhov žiab nájdeme na našom území.

44