Záhradné jazierka môžu žaby prilákať.
Záhradné jazierka môžu žaby prilákať.

44