Efektívne zachytávanie dažďovej vody je mimoriadne dôležité. Pomôže zvládnuť návalové dažde i dlhodobé suchá. Vodu využijete nielen na polievanie ale aj mnoho iných prác okolo domu, či priamo v domácnosti.
Efektívne zachytávanie dažďovej vody je mimoriadne dôležité. Pomôže zvládnuť návalové dažde i dlhodobé suchá. Vodu využijete nielen na polievanie ale aj mnoho iných prác okolo domu, či priamo v domácnosti.

44