A v podstate všetky textílie.
A v podstate všetky textílie.

44