Obklady z prírodného kameňa sú však ťažké a drahé, čo je dôvod, prečo sa namiesto nich používajú lacnejšie imitácie z betónu alebo zo sadry.
Obklady z prírodného kameňa sú však ťažké a drahé, čo je dôvod, prečo sa namiesto nich používajú lacnejšie imitácie z betónu alebo zo sadry.

44