Obklady z kameňa s drsným povrchom sú náročnejšie na údržbu než hladké, leštené obklady.
Obklady z kameňa s drsným povrchom sú náročnejšie na údržbu než hladké, leštené obklady.

44