Môžete na ňom sedieť a on vás nežne hreje.
Môžete na ňom sedieť a on vás nežne hreje.

44