Danny DeVito# Často nevieme, čo vlastne chce, a preto býva, chudáčik, najmenej chápaný a okolie ho nesprávne odsúdi, lebo mu nerozumie.
Danny DeVito# Často nevieme, čo vlastne chce, a preto býva, chudáčik, najmenej chápaný a okolie ho nesprávne odsúdi, lebo mu nerozumie.

44