Je dobré, ak aspoň väčšie kusy nábytku  budú k dispozícii.
Je dobré, ak aspoň väčšie kusy nábytku  budú k dispozícii.

44