Skutočný stav podnájmu môže byť značne odlišný od opisu v inzeráte či ponuke.
Skutočný stav podnájmu môže byť značne odlišný od opisu v inzeráte či ponuke.

44