Kým sa presťahujete do nového podnájmu,, musíte si položiť otázky týkajúce sa vašich možností i potrieb. Zrejme budete musieť robiť aj kompromisy, hlavne ak máte obmedzený rozpočet.
Kým sa presťahujete do nového podnájmu,, musíte si položiť otázky týkajúce sa vašich možností i potrieb. Zrejme budete musieť robiť aj kompromisy, hlavne ak máte obmedzený rozpočet.

44