Než uzavriete nejakú dohodu, spravte si vlastný prieskum a zorientujte sa vo svojich potrebách.
Než uzavriete nejakú dohodu, spravte si vlastný prieskum a zorientujte sa vo svojich potrebách.

44