Pri výbere spotrebiča nezabudnite na jeho rozmery a vopred pre neho vyberte miesto, kam ho uložíte.
Pri výbere spotrebiča nezabudnite na jeho rozmery a vopred pre neho vyberte miesto, kam ho uložíte.

44