Aj keď patríte k dlhoročným kuchárom, na krájanie sa vždy sústreďte.
Aj keď patríte k dlhoročným kuchárom, na krájanie sa vždy sústreďte.

44