Baktérie z tepelne neupraveného mäsa odtávajú na doskách.
Baktérie z tepelne neupraveného mäsa odtávajú na doskách.

44