Moc vankúšov sa ukáže, až keď to skúsite.
Moc vankúšov sa ukáže, až keď to skúsite.

44