Úzka predsieň nemusí byť problém.
Úzka predsieň nemusí byť problém.

44