Používate kalendár správne? Viete si zorganizovať čas?
Používate kalendár správne? Viete si zorganizovať čas?

44