Jedným zo základných požiadaviek na spoľahlivú prevádzku vonkajšieho osvetlenia je zamedzenie prieniku vlhkosti do vnútorných častí osvetľovacieho telesa.
Jedným zo základných požiadaviek na spoľahlivú prevádzku vonkajšieho osvetlenia je zamedzenie prieniku vlhkosti do vnútorných častí osvetľovacieho telesa.

44