Stupeň krytia je označený skratkou IP u každého svietidla.
Stupeň krytia je označený skratkou IP u každého svietidla.

44