Kovové systémy sú prehľadné, ale náročné na udržanie poriadku.
Kovové systémy sú prehľadné, ale náročné na udržanie poriadku.

44