Vysádzanie do pneumatík je šikovným nápadom.
Vysádzanie do pneumatík je šikovným nápadom.

44