Predtým to boli len staré pneumatiky.
Predtým to boli len staré pneumatiky.

44