Manželia majú doma nádherný bazén.
Manželia majú doma nádherný bazén.

44