Rozborilovci žijú už tri roky v dedine pri Bratislave, kde si zveľadili vilu.
Rozborilovci žijú už tri roky v dedine pri Bratislave, kde si zveľadili vilu.

44