Samotné dámy sa pri stromčeku radi odfotia. Kto ho ale zdobí naozaj?
Samotné dámy sa pri stromčeku radi odfotia. Kto ho ale zdobí naozaj?

44