Spevák nepotrebuje spálňu, prerobil ju na nahrávacie štúdio. Od neho by sme to veru nečakali

44