V keramickej nádobe sa suší ovocie a prevoniava sa tým celý dom.
V keramickej nádobe sa suší ovocie a prevoniava sa tým celý dom.

44