Majitelia domu sa nebránili výrazným kontrastom a pri zariaďovaní išli vlastnou cestou.
Majitelia domu sa nebránili výrazným kontrastom a pri zariaďovaní išli vlastnou cestou.

44