Sídlo plné prepychu veľké celých 1600 m2 obývala JLo od roku 2010, kedy bola ešte vydatá za umelca Marca Antonyho. Dnes má táto nádhera nového majiteľa.
Sídlo plné prepychu veľké celých 1600 m2 obývala JLo od roku 2010, kedy bola ešte vydatá za umelca Marca Antonyho. Dnes má táto nádhera nového majiteľa.

44