Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones sa síce presťahovali do menšieho, ale z luxusu naokolo si neukrojili.
Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones sa síce presťahovali do menšieho, ale z luxusu naokolo si neukrojili.

44