Terasa poskytuje známemu páru miesto na oddych.
Terasa poskytuje známemu páru miesto na oddych.

44